zaterdag 22 november 2008

Stevige Amerikaanse troepenversterkingen voor Afghanistan aangekondigd

De VS zijn van plan om de komende twee jaar 25.000 tot 30.000 extra soldaten naar Afghanistan te sturen. Ze zullen worden gestationeerd in het gewelddadige oosten en zuiden van het land.

In de provincie Uruzgan, waar Nederland de leidende legermacht heeft zitten, worden volgens jaar honderden Amerikaanse versterkingen verwacht. Het gaat dan voornamelijk om instructeurs die het Afghaanse leger en de politie op moeten leiden.

Ze zullen helikopters meenemen. Hier hebben de buitenlanders een te kort aan.

Eerder dit jaar kondigden de VS al aan dat ze 12.000 tot 15.000 versterkingen zouden sturen.

De nieuwe eenheden die naar Afghanistan gaan worden overgeheveld vanuit Irak. Daar zal de komende jaren de Amerikaanse militaire aanwezigheid worden afgebouwd. het zou er wat veiliger zijn geworden.

De laatste tijd zijn er ook berichten geweest dat internationale strijders zich meer op Afghanistan gingen richten.

Regionaal Commando Zuid
In Canada vond een bijeenkomst plaats van ministers van Defensie van de landen die militairen hebben gestationeerd in Zuid-Afghanistan.

Tijdens de bijeenkomst kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates de troepenuitbreiding aan.

De nieuwe president Barack Obama toonde zich in de race naar het Witte Huis al een voorstander van het sturen van extra manschappen naar het gewelddadige Aziatische land dat al 30 jaar wordt geteisterd door oorlog en burgeroorlog.

Maar het was nog niet bekend dat er nog 15.000 meer soldaten zouden dan al was gemeld.

Nederland leidt het Provinciaal Reconsructie Team in de gewelddadige provincie Uruzgan. Er zijn ongeveer 1.650 soldaten door Den Haag naar Afghanistan gestuurd. Ongeveer 1.200 daarvan zijn gelegerd in Uruzgan. Anderen zitten met F-16’s en helikopters in Kandahar.

De Amerikanen hebben een paar jaar NAVO-partners onder druk gezet om de buitenlandse legermacht in Afghanistan te komen versterken maar vrijwel nul op het rekest gekregen.

Het Regionaal Commando Zuid wordt momenteel voor een jaar lang geleid door de Nederlandse generaalmajoor Mart de Kruif. De sector bestaat uit de provincies Uruzgan, Daykundi, Nimroz, Helmand, Kandahar en Zabul.

Naast Nederland zitten er onder meer troepenmachten uit Groot-Brittannië, de VS, Canada, Roemenië, Denemarken, Australië, Estland, Tsjechië, Frankrijk. Desondanks is de situatie er volgens verschillende bronnen steeds gewelddadiger geworden.

De Verenigde staten leiden de Operatie Enduring Freedom waar ongeveer 20.000 troepen aan deelnemen.

Daarnaast is er een legermacht die wordt geleid door de NAVO, de International Security Assistance Force (ISAF), die uit 50.000 soldaten bestaat en waaraan 41 landen deelnemen.

Zie ook
Ondertussen hebben de Verenigde Staten besloten om tussen december en juni 12.000 tot 15.000 extra troepen te sturen naar Afghanistan