zaterdag 8 september 2007

Canadese generaal wil meer troepen van meer landen voor Zuid-Afghanistan

Een hoge functionaris van de NATO heeft gezegd dat leden van het bondgenootschap hun verplichtingen niet nakomen in de strijd tegen de Taliban. Hierdoor stokt de strijd tegen de opstandelingen en dat hindert de vooruitgang in Afghanistan.

“De lidstaten moeten nakomen wat ze hebben toegezegd,” dat zei de voorzitter van het Militair Comité van de NATO, de Canadese generaal Ray Henault, volgens het persbureau Reuters dat zijn woorden citeerde.

Hij heeft de NAVO-legerchefs vrijdag en zaterdag in Canada ontmoet om te praten over de druk op het bondgenootschap in Afghanistan. Het militaire comité bestaat uit de defensie stafchefs van al de 26 leden van het bondgenootschap.

Het geweld in Afghanistan is het afgelopen jaar toegenomen en troepen van de NATO-ISAF worden veelvuldig aangevallen door opstandelingen.

De NATO is vastbesloten om in Afghanistan te blijven totdat het Afghaanse leger en de politie in staat zijn om zelf de orde te handhaven in het land.

Gevaren
“We hebben onvoldoende troepen in bepaalde regio’s om de veiligheid te garanderen,” zei Henault.

“We herinneren landen aan hun verantwoordelijkheid nadat ze hebben getekend voor de missie in Afghanistan om de middelen beschikbaar te stellen die de commandanten in het veld nodig hebben.”

“Tekortkomingen leiden tot gevaarlijke situaties en we proberen deze zo veel mogelijk als dat kan te voorkomen.”

Canadese en Britse ISAF-troepen zijn in hevige gevechten verwikkeld met de Taliban in het als zeer gevaarlijk bestempelde zuiden van Afghanistan en zijn van mening dat de andere NATO-partners niet genoeg troepen leveren voor de ISAF-veiligheidsmacht in die regio.

Sommige NATO-landen hebben militairen gestuurd naar veel minder gevaarlijke regio’s, en anderen die in gevaarlijke regio’s zijn, hebben hun troepen beperkingen opgelegd om in actie te komen.

Generaal Henault zei dat de NATO er “erg op was gebrand om deze onderwerpen te bespreken op hoog niveau.”

Hij riep de landen ook op om de beperkingen die ze hun militairen hebben opgelegd op te heffen. Hij zei dat Canada zijn troepen geen beperkingen heeft opgelegd om in Afghanistan te opereren.

Door het tekort aan troepen is het moeilijk om terrein te winnen, en gewonnen terrein vast te houden. Dit zeggen de hoogste commandanten van het bondgenootschap.

Kandahar
Volgens Canadese verslaggevers erkende generaal Henault de problemen waarmee Canada in Kandahar werd geconfronteerd, waar hun troepen streden en stierven om terrein te heroveren waar ze een jaar terug voor hadden gestreden.

Canada leidt de missie van de NATO-ISAF in Kandahar.

“Het is in deze strijd enorm belangrijk dat we de vooruitgang die we boeken ook vast weten te houden,” zei generaal Henault. “We zijn ons ervan bewust dat we niet voldoende troepen hebben in een bepaalde regio om onze winst vast te houden.”

Henault wees al eerder in de Canadese pers over spanningen binnen de NATO in de “achterkamertjes”, en de beschuldigingen door landen als Canada dat ze buitensporig veel meer gevaar lopen dan andere landen door in Kandahar te zitten.

Hij zei dat de NATO en de politieke leiding er steeds op hameren dat landen hun verantwoordelijkheid dragen om de middelen beschikbaar te stellen die de commandanten nodig hebben in het veld.

Tijd
De Canadese generaal zei ook dat het stabiliseren van Afghanistan veel tijd nodig zal hebben, en sprak zijn hoop uit dat Canada actief zal blijven in het land nadat het mandaat voor de militairen begin 2009 afloopt.

“We weten niet hoeveel tijd de missie zal duren,” zei hij. “We hebben de mogelijkheid om de Afghanen te helpen hun eigen veiligheidsmacht op te bouwen, die ze in staat stelt om voor hun eigen veiligheid te zorgen. Hier is geen datum voor te geven.”

De alliantie wordt geconfronteerd met problemen in het zuiden van Afghanistan. Maar veel NATO-landen willen geen troepen leveren voor de ISAF-missie voor dit gevaarlijke
gebied.

En twee van de landen die dat wel doen, Canada en Nederland, zouden zich terug kunnen trekken.

“We zien goede vooruitgang in alle delen van Afghanistan, ondanks enkele diep tragische verliezen. Maar ondanks dat maken wij een verschil uit, en we hopen dat alle landen helpen om dat verschil uit te maken, en daaraan bij dragen, en daaraan blijven bijdragen,” zei Henault.

De NATO komt drie maal per jaar zo bij elkaar, twee keer in Brussel, en een keer in een NATO-land.

De Taliban kwamen aan de macht in 1996 in Afghanistan aan de macht in Kabul en vestigden het Islamitische Emiraat Afghanistan.

Ze werden afgezet in 2001 door een door de VS-geleide coalitie omdat ze Osama bin Laden niet uit wilden leveren, die toen in Afghanistan verbleef, na de aanslagen van 11 september 2001.

Nu lijkt de Taliban zich te hebben gereorganiseerd en is in opstand tegen de regering van Hamid Karzai en de aanwezigheid van buitenlandse troepen in Afghanistan.

Volgens verslaggevers beleeft Afghanistan de meest bloedige periode sinds het afzetten van de Taliban. In 2007 zijn er al meer dan 4.300 doden gevallen door al het geweld in het Aziatische land.